HOME / 作品介紹 / 行銷活動-整合行銷 / 法布愛媽咪抽獎換窗簾活動

行銷活動-整合行銷

法布愛媽咪抽獎換窗簾活動

   

    活動名稱:法布窗簾 愛媽咪 挺你幫媽咪換窗簾~
    活動時間:2011/04/22 19:00 ~ 2011/05/31 19:00
    活動內容:完成以下愛媽咪三部曲~ 好康送給你!
            步驟一:加入「專業窗簾找法布」粉絲團
                         (按個讚)
            步驟二:按下粉絲好康頁之「參加抽獎」
                          
按鈕,完成
填寫基本資料!
       
     步驟三:在粉絲好康留言版留下【專業 窗
                          簾找法布,我要9折幫媽咪換窗簾
                          !】
之字樣,並勾選發佈至您的塗
                         鴉牆